Skinnyminds - Het geheim van slanke mensen

Privacy statement Skinnyminds

Versie geldig vanaf 10-5-2019

Privacyverklaring omtrent verwerking van persoonsgegevens

Skinnyminds, gevestigd aan Warmoesstraat 149-151 bg, 1012JC Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Warmoesstraat 149-151 bg
1012JC Amsterdam
+31 6 15644003
www.skinnyminds.nl

info@skinnyminds.nl

1. Verwerking persoonsgegevens
Skinnyminds verwerkt je persoonsgegevens alleen als je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken van onze website bezoekers, nieuwsbrief lezers en klanten:

Website bezoekers
De gegevens van bezoekers van de website analyseren we zoveel mogelijk anoniem. Zodra jij je actief registreert op onze site kunnen we de volgende gegevens verwerken:

 • Locatiegegevens

 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen

 • Internetbrowser en apparaat type

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Inspiratiemail /challenges
Als je je inschrijft voor één van onze nieuwsbrieven of challenges registreren we:  

 • Voor- en achternaam

 • E-mailadres

Klanten
Als je je een product koopt van Skinnyminds, registreren we de volgende gegevens voor een goede afhandeling:

 • Voor- en achternaam

 • E-mailadres

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • IP-adres

 • Lijst met contactgegevens via de Skinnyminds app

 • Bankrekeningnummer
   

2. Verwerking bijzondere persoonsgegevens

Skinnyminds verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou, wanneer je een coachplan, lifestyleplan of cursus bij ons hebt afgenomen:

- gegevens omtrent je gezondheid die jezelf verstrekt in de online omgeving; bijv. gewicht, doelen, ervaringen
 

3. Doelen en grondslag verwerking van persoonsgegevens

Skinnyminds verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

a. Het afhandelen van jouw betaling
b. Verzenden van onze inspiratiemails & aanbiedingen
c. Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of te verbeteren
d. Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
e. Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
f. Om goederen en diensten bij je af te leveren
g. Skinnyminds analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
h. Skinnyminds volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
i. De gegevens in de trainingsomgeving gebruiken we geanonimiseerd ter evaluatie en verbeterering van onze dienstverlening
j. Skinnyminds verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Deze verwerkingen met bovenstaande doeleinden zijn gebaseerd op de volgende grondslagen:
Doel a, d en f: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij bent.
Doel b, c, e, g, h en i: de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Skinnyminds.
Doel j: de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Skinnyminds rust.

4. Geautomatiseerde besluitvorming

Skinnyminds maakt gebruik van verschillende systemen die automatisch gegevens verwerken. Op basis van deze verwerkingen kunnen we besluiten nemen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Skinnyminds) tussen zit. Bijvoorbeeld: Geautomatiseerde verwerkingen vanuit onze boekhoudsoftware. Het gaat hier om automatische verzending van periodieke facturen voor onze abonnementen. Ook herinneringen voor nog openstaande facturen worden grotendeels geautomatiseerd verzonden.

Skinnyminds maakt af en toe gebruik van de volgende computerprogramma’s of -systemen en/of derden:

 • Autorespond – CRM, webshop & autoresponder en versturen van nieuwsbrieven, het afhandelen van betalingen en versturen van facturen

 • Salesforce – CRM, community & autoresponder, versturen van productemails, het faciliteren en hosting van online trainingsomgeving

 • Zapier – een koppeling tussen verschillende systemen

 • Leadpages – landingspagina’s en marketing tools

 • Hellotars – voor het verzenden van diverse formulieren

 • Facebook – sociaal netwerk en advertentie kanaal

 • Google Analytics – om inzicht te krijgen in de bezoekers van de website

 • Acuity Scheduling – voor het online inplannen van afspraken

 • Zoom - Webinarsoftware

 • Thrive – voor het genereren van leads, landingspagina’s en het afnemen van quizzen

 • Een virtueel assistent die helpt bij het contact met leads en klanten

Jouw gegevens kunnen worden verzameld en gedeeld met bovenstaande verwerkers. Een aantal verwerkers zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EEA), maar vallen dan voornamelijk onder het EU-US Privacy Shield. Dit verplicht hen zeer strikte (gecontroleerde) bescherming te bieden over persoonsgegevens.

Skinnyminds verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit en alleen dát wat nodig is op bovenstaande gronden, voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Neem contact met ons op via email als je hier meer informatie over wilt ontvangen.

5. Bewaartermijnen

Skinnyminds bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Bij een inactief account bewaren wij persoonsgegevens en contactgegevens maximaal 2 jaar, zodat het doel kan worden nageleefd waarvoor wij de persoonsgegevens hebben gevraagd. Documenten ten behoeve van sollicitaties worden tot maximaal vier weken na beslissing over de betreffende sollicitatie bewaard. Documenten ten behoeve van belastingaangifte worden maximaal zeven jaar bewaard.

6. Derden

Skinnyminds deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Skinnyminds blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Skinnyminds jouw persoonsgegevens aan andere derden.

Naam

Gegevens

Wie

Doel

Mollie

Naam, mail, bankgegevens

Deelnemers die een product hebben gekocht

Betalingen op events, betaling via de webshop

Airtable

Naam, email, tijd/datum, gesprek, antwoorden op intake vragen

Deelnemers aan een personal boost sessie

Voorbereiding t.b.v. een optimaal resultaat van personal boost sessie

Airtable

Naam, email

Deelnemers en oud-deelnemers van een coachplan

Optimaal resultaat coachgroep, contacten van de deelnemers, marketingdoeleinden

Airtable

Naam, email, telefoonnummer

Coaches van het coachplan

Contacten van de coaches

Airtable

Naam, email, telefoonnummer

Klanten vragen om feedback

Contacten van de klanten

Customer.guru

Naam, email, afgeleide informatie van IP adres, zoals land en plaats.

Deelnemers en oud-deelnemers van een coachplan

Het verkrijgen van feedback over onze producten

Firebase

Naam, email, startgewicht, streefgewicht, huidig gewicht, geboortedatum autorespond klantnummer, gestelde doelen, meta informatie over het coachplan zoals weeknummer, meta gegevens zoals inlogmomenten, notificatie instellingen

Deelnemers, oud-deelnemers en coaches van een coachplan

Het beschikbaar maken van functies in de iOS of Android app die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. Probleemoplossing (debugging).

Slack

Naam en email, chatgesprekken

Deelnemers en oud-deelnemers van een coachplan

Het faciliteren van communicatie tussen coaches, deelnemers & medewerkers van Skinnyminds

Zoom

Naam en email

Deelnemers van coachsessies, deelnemers van het coachplan

Het faciliteren van (audio- en video)communicatie tussen deelnemers, coaches en medewerkers van Skinnyminds

Tars

Naam, email, ip-adres

Deelnemers aan vragenlijsten van Skinnyminds (d.m.v chatbots)

Marketingdoeleinden, onderzoeksdoeleinden

Google Analytics

Locatie, type apparaat, browse gegevens

Bezoekers website

Marketingdoeleinden

Drift

Naam, email, ip-adres, locatie

Bezoekers website

Het faciliteren van een live chat voor website-bezoekers en medewerkers van Skinnyminds

Sumo

Naam, email, ip-adres,

Bezoekers website

Marketingdoeleinden

 

Salesforce/ Profit4sf

Naam, email, startgewicht, streefgewicht, huidig gewicht, geboortedatum, lengte, activiteitsniveau, cijfers lessen, uitwerkingen lessen, klantnummer, gestelde doelen, meta informatie over het coachplan zoals weeknummer, meta gegevens zoals inlogmomenten, notificatie instellingen

Klanten

Het evalueren en technisch functioneren van de digitale producten. Rapportage doeleinden

 

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Skinnyminds gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Skinnyminds gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Privacy Policies en Cookie Consent van derde partijen die cookies plaatsen op skinnyminds.nl of andere websites in ons beheer zijn hieronder te vinden:

Google Analytics: https://www.google.com/analytics/terms/us.html

Sumo: https://help.sumo.com/hc/en-us/articles/218958727-Privacy-Policy

Privacy Policy: https://vimeo.com/privacy

DoubleClick: https://policies.google.com/technologies/ads

Facebook Pixel: https://developers.facebook.com/docs/privacy/

8. Embedded Content

In content op onze website kan gebruik gemaakt worden van ingesloten content die op andere websites worden gehost. Denk hierbij met name aan YouTube en/of Vimeo video’s en podcasts. Deze diensten maken vaak gebruik van cookies. Wat zij met de cookies en mogelijke persoonsgegevens doen kunt u achterhalen in de privacy statement van betreffende aanbieders van de embedded content. 
Tijdens het ophalen van embedded content maken we altijd gebruik van anonimiserende instellingen die de betreffende diensten mogelijk aanbieden tijdens het embedden van content. Denk hierbij aan ingeschakelde Privacymodus bij het embedden van YouTube video’s, die voorkomt dat YouTube informatie over bezoekers opslaat als zij de video niet actief afspelen.
Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Skinnyminds en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@skinnyminds.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

10. Beveiliging van je gegevens

Skinnyminds neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@skinnyminds.nl.

11. Melding autoriteit persoonsgegevens

Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van jouw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

12. Melding aan betrokkene

Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van jouw persoonsgegevens, wordt je hiervan op de hoogte gesteld, indien je als betrokkene kan worden gekwalificeerd.

13. Wijziging privacyverklaring

Wij raden je aan deze verklaring frequent te raadplegen, in verband met eventuele wijzigingen.

Skinnyminds - Het geheim van slanke mensen